EX-PRO SVERIGE

OM

KUNSKAPENS ÄPPLE

 

Vi vill verka för en lägre energianvändning och därmed en bättre utemiljö med minskade föroreningar i vår natur utan att människan skall behöva göra avkall på inomhusmiljön.

 

Vår ambition är att ge dig de senaste rönen inom respektive delområde. Målgruppen är den eller de som känner att man har frågor man inte vågar ställa men som man ändå behöver svar på. Våra utbildningar kommer alltid att grunda sig på naturlagarna.

Världen utvecklas ständigt och det krävs kunskap för att kunna ta del av den utveckling som sker. Vi hjälper dig gärna rätt i kunskapens djungel och skräddarsyr utbildningar efter dina önskemål allt i från renrum till dans via kommunikation och styr och regler.

KUNSKAP

Känner du ibland att kunskapen om den samlade funktionen i en byggnad inte räcker så kan vi kanske hjälpa dig.

Få företag har väl lika stor eller större kunskap om helheten och de viktiga detaljerna för att få en bra funktionalitet med ett energisnålt men ändå energi-givande inomhusklimat.

UTBILDNINGAR

Allt är inte bara ett bra inomhusklimat. För att vi människor skall må bra krävs att kroppen får röra på sig lite då och då. Vissa går på gym men vi föredrar dans.

FRISKVÅRD

TEAM

Helena Gunnarsson, ekonomichef och friskvårdsexpert. Förutom att ha koll på företagets fakturor så kör hon gärna motorcykel på sin fritid. Helena är den som sköter friskvårdsdelen i företaget med att ha kurser i Linedance.

EKONOMI

HELENA 0705-45 16 70

HELENA

0705-45 16 70

Hans Klintin, företagets tyngsta namn. Hasse har stor erfarenhet från service, entreprenader och projektledning inom både el, kyla och VVS. Hans arbetsuppgifter blir i första hand utbildning, rådgivning och medverkan vid besiktningar.

 

UTBILDNING

Torvald Gunnarsson, teknisk guru eller allvetare. Epiteten är många. Torvald har en gedigen teknisk bakgrund och en nyfikenhet på forskning och teknik. Under sina sista 13 år på Swegon var Torvald en länk mellan marknaden och utvecklings-avdelningarna. Flera av Torvalds idéer är i dag bransch-standard. Hans stora kunskaper på detaljnivå om vad som påverkar helheten gör honom unik.

TEKNISK GURU

HANS 0730-50 09 55

TORVALD 0705-14 54 03

TORVALD

0705-14 54 03

HANS

0730-50 09 55

UTBILDNINGAR

Kunskap är färskvara, därför gäller det att alltid vara uppdaterad.
Vår ambition är att våra utbildningar alltid skall innehålla den mest aktuella informationen.

01

KYLTEKNIK

Kylteknik grundutbildning lär dig kyl- och värmepumpsteknikens grunder.

Vi guidar dig  igenom kylkretsen och dess ingående komponenter och förklarar hur alla delar fungerar.

Vi tittar dessutom på hur valda lösningar, ingående komponenter och faktiskt drift påverkar energieffektiviteten. Efter kursen vet du hur en kylmaskin  eller värmepump fungerar och förstår  kanske varför den inte fungerar  när den borde det.

02

KOMMUNIKATION

Kommunikationskunskap syftar till att ge dig en bra grund att stå på när det gäller kommunikation inom fastighetsautomation. Här får du lära dig lite olika begrepp och vad dom egentligen betyder samt vilka viktiga bitar man inte får missa när man skall bygga nätverk och utbyta information mellan olika system.

03

AKUSTIK

Akustikutbildning går  igenom terminologin inom akustik.  Du kommer också att få lära dig hur man räknar sig från en fläkt till ett rum via ingående komponenters insats-dämpningar eller ljudalstringar.

Vilken ljudeffektnivå kan vi förvänta oss och hur gör vi om vi inte når dit? Vi går även igenom en del mätteknik och skillnader i olika fabrikats redovisning.

HISTORIK

KONTAKT

 

Sommaren 2013:

Ex-Pro Sverige AB bildades och registrerades.

 

Årsskiftet 2013–2014:

Företaget börjar på riktigt ta form och vårt första stora jobb är på gång.

En större fastighet i Norrköping behöver få ett bättre inneklimat för hyresgästen samtidigt som energianvändningen behöver minskas. Så här i efterhand ser det ut som vi lyckades ganska bra.

 

2014:
Ryktet börjar sprida sig att vi finns och det resulterar några samarbetsavtal med par aktörer. Jobbet med att bygga upp en utbildningsplattform startar och flera utbildningar genomförs på olika företag och platser.

 

Hösten 2014:
Ytterligare en kund med speciella behov börjar fråga oss om våra tjänster. Vi får ännu större användning av vår kunskap inom styr och regler och kommunikation.

 

December 2014:
Vi flyttar till lite större lokaler bättre placerade med hänsyn till var vi bor. Allt för att minska miljöpåverkan på grund av resor till och från kontoret. Vi börjar "leva som vi lär".

 

Våren 2015:
Äntligen är konferensrummet klart och vi har vårt första ordentliga besök av en kund där konferensrummet används under en hel dag. Ännu en namnkunnig aktör på marknaden knyts till oss. Vår kunskap är efterfrågad.

 

Midsommar 2015:
Vattenskada på kontoret. Två bildskärmar och en dator kvaddade på grund av vatten.

Vi tvingas göra en omgruppering under tiden då lokalerna renoveras.

 

September 2015:
Äntligen tillbaka med möbler och placering i nyrenoverade lokaler.

 

Hösten 2016:

En rejäl utmaning dyker upp. Ett bageri skall utöka och flytta sin verksamhet.

Ugnarna är två stycken med var sina oljebrännare på ca 300 kW/st.

 

Våren 2017:

Vi tilldelas Silver i kreditvärdighet av UC.

 

Sommar 2017:

Nytt CAD-program införskaffas. Nu får vi bättre stöd för 3D hantering och bättre

kompatibilitet med övriga CAD-program på marknaden.

 

Adress

Ex-Pro Sverige AB

Krusenhofsvägen 31

616 32  ÅBY

TORVALD 0705-14 54 03

HANS 0730-50 09 55

HELENA 0705-45 16 70

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

©EX-PRO SVERIGE | ALL RIGHTS RESERVED

Geonom att klicka "OK" accepterar du vår att vi använder cookies. Läs mer om vår "cookie policy". cookie policy. OK